Łódź Design Festival

logo Łódź Design Festival 2018

19-27/05/2018

program

strona www

Łódź, ul. Tymienieckiego 3

12. edycja Łódź Design Festival ma różnić się od poprzednich. Pierwsza zmiana to termin – ŁDF odbędzie w maju. A jakie będzie hasło przewodnie imprezy?

Łódź Design Festival 2018: REFLEKSJE

Łódź Design Festival 2018 jak zwykle zaprezentuje design w różnych odsłonach – od wzornictwa przemysłowego, przez art i craft design, projektowanie graficzne i architekturę, aż po modę. Festiwal od 2007 roku, kiedy powstał, przeszedł sporą metamorfozę, odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez odwiedzających. Obecnie w plan imprezy oprócz programu głównego, a więc wystaw kuratorskich tworzonych w odniesieniu do corocznego hasła przewodniego – w tym roku będą to REFLEKSJE – wpisane są również konkurs make me!, dający początkującym projektantom możliwość zaprezentowania swoich prac podczas wystawy pokonkursowej, Edukreacja, a więc miejsce do kreatywnej zabawy i nauki bez względu na wiek czy wiedzę, oraz must have!, czyli plebiscyt i wystawa koncentrujące się na wyłanianiu i upowszechnianiu najlepszych polskich wdrożeń użytkowych. W ramach Open Programme organizatorzy prowadzą nabór wśród instytucji, kuratorów, artystów i projektantów, którzy chcieliby pokazać efekty swojej pracy festiwalowej publiczności.