Płynna nowoczesność to czasy destabilizacji, redefinicji wartości, zasad, sposobów działania, poczucia niepewności jednostki nie tylko do przyszłości, ale i teraźniejszości. Mogą to być czasy wielkiej szansy lub sromotnej przegranej. Często, jeżeli bronimy się przed zmianą, próbujemy utrzymać status quo, rodzi się prawdziwy kryzys. Kryzys zaś możemy wykorzystać jako czas na autentyczną diagnozę sytuacji, w której się znaleźliśmy. Bez niej niemożliwy jest postęp.

Innovation&Design Management Conference

Płynna nowoczesność to także uświadomienie sobie znaczenia rzeczy pozornie małych, lokalnych, pracy naprawczej na wielu polach, dbałości o innych i o własny rozwój.

Weryfikacja wartości i możliwości realizacji potrzeb konsumpcyjnych, które mieliśmy jeszcze na początku tego roku, skłania do refleksji, że konieczne jest zaprojektowanie biznesowej rzeczywistości od nowa. Dotyczy to zarówno strategii rozwoju, ale i też przetrwania firm w czasie przedłużającego się kryzysu. Obejmuje również zmiany w kulturze organizacji oraz wykształcenie nowych kompetencji pracowników 2021+.

Konferencja została zaprojektowana jako wydarzenie online, wielowymiarowa komunikacja oraz wymiana myśli pomiędzy prelegentami, wybitnymi mentorami i praktykami w biznesie.
W programie: duety sparingowe, panele dyskusyjne, wykłady, pokoje eksperckie i warsztaty.

Jednym z gości specjalnych wydarzenia będzie prof. Roberto Verganti, autorytet w dziedzinie wzornictwa i wykładowca zarządzania innowacjami na Politecnico di Milano we Włoszech.
Organizatorem konferencji jest Puls Biznesu.