Konkurs obejmuje wykonanie projektu wnętrz stałej galerii designu w budynku dawnego hotelu Cracovia.
Oczekujemy dzieł, które stanowią kontrapunkt do aktualnych nurtów, dzieł, które pozwolą spojrzeć na sztukę i projektowanie przestrzeni z różnych perspektyw. Nadesłane propozycje powinny być powiązane z głównym tematem biennale. kładziemy nacisk na wpływ sztuki na architekturę, i myślenie o projektowaniu przestrzeni, zarówno w aspekcie projektowania wnętrz, jak i elementów wyposażenia. Chcemy odnieść się do sztuki/projektowania spoglądając z różnych perspektyw, badając kontrowersyjne poglądy, osiągając estetyczną satysfakcję albo wręcz przeciwnie. Wszystkie chwyty są dozwolone! – piszą organizatorzy.

Wytyczne konkursowe:

1. Teoretyczne postawienie tezy projektowej dla wielofunkcyjnej przestrzeni kreatywnej przeznaczonej dla sztuki i designu powiązane z funkcjonalnym i dopracowanym w warstwie technologicznej rozwiązaniem projektowym, które stanie się przestrzennym uzasadnieniem postawionej tezy

2. Podjęcie próby stworzenia nowej definicji sztuki, designu i projektowania w kontekście ustalenia nowych funkcji dla przestrzeni, która ma służyć projektantom – artystom, sztuce i designowi, w formie przestrzennej refleksji o tym, jak mówić o historii sztuki i designu współcześnie, jak tworzyć miejsca dla artystów i projektantów

3. Spojrzenie na funkcję i technologię przez pryzmat sztuki zarówno w przestrzeni projektowej, jak i ideowej: zachęcamy do tworzenia własnych zestawień i przenoszenia ciężarów znaczeniowych pomiędzy pojęciami, na których opiera się 7 edycja biennale: design, art, function, knowledge, technology

To ważne spotkanie ludzi wielu dyscyplin, których łączy sztuka/projektowania, projektowanie/sztuki.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30.04, zaś prace oceni multidyscyplinarne jury.