Współczesna urbanistyka oraz teoria planowania miast szuka ciągle odpowiedzi na wyzwania współczesności, jak rozlewanie się miast, zarządzanie energią, nadmiar samochodów, wymieranie ulic handlowych czy przeludnienie.

Wymagają one poszukiwania nowych konceptów teoretycznych oraz wzorów planistycznych. Jednym z nich jest chronourbanistyka, połączenie miasta kompaktowego z miastem, w którym eliminuje się strefowanie funkcji z wykorzystaniem w planowaniu Big Data oraz dokonań nowoczesnej informatyki.

Ideą chronourbanistyki jest takie planowanie, aby wszystkie potrzeby można było zaspokoić w odległości 15-20 minut marszu lub jazdy rowerem od miejsca zamieszkania. O tym czy ten pomysł pozwoli budować miejsca, które mieszkańcy uznają za własne i przyjazne, dyskutować będą komentatorzy architektury współczesnej:

  • Marta Leśniakowska, prof. PAN dr hab., historyczka sztuki, wykładowca akademicki
  • Grzegorz A. Buczek, mgr inż. architekt, dypl. urbanista
  • Hubert Trammer, architekt, nauczyciel na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
  • Sławomir Gzell, prof. dr hab inż. arch.
  • Aleksandra Wasilkowska, Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska, architektka

Debatę poprowadzi dr hab. Krzysztof Sołoducha, red. naczelny Grupy Sztuka Architektury. Aby wziąć w niej udział, wystarczy wypełnić formularz na stronie organizatora.