Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie przedstawi wzornictwo rozumiane nie tylko jako zaspokajanie potrzeb rynkowych, ale także jako działania kulturotwórcze. Każdy eksponat będzie prezentowany w kontekście, co pozwoli zrozumieć jego historię i czasy, w których powstał. Ekspozycja zostanie podzielona na sześć działów, dzięki którym będzie można dostrzec charakterystyczne kierunki we wzornictwie, wynikające z dynamicznych w tym czasie przemian gospodarczych oraz ze zmian podejścia do projektowania. Jak mówią organizatorzy, „ta różnorodność podejścia świadczy o zmieniającej się roli projektowania we współczesnym świecie, jest również dowodem twórczego potencjału rodzimego środowiska projektowego”.