Dach to najwyższa część budynku, której zadaniem jest przykrycie i osłanianie go przed wpływami atmosferycznymi. W dzisiejszej architekturze jest on jednak także ważnym elementem wyrazu architektonicznego budynku.

PROGRAM:
10:00–10:40 Krzysztof Patoka – Fizyka nowoczesnego dachu (w konkretnych przykładach)
10:40–11:20 Aleksander Kłembokowski – Współpraca na linii Architekt–Konstruktor – wyzwania, realia oraz dobre praktyki
11:20–11:50 Arcellor – Trudności napotykane w projektowaniu blach trapezowych na dachach i sposoby ich rozwiązywania
11:50–12:30 Krzysztof Wielgus – Dachy zielone w uprawie intensywnej. Dobór materiałów, projektowanie, wykonawstwo.
12:30–12:40 Przerwa
12:40–13:20 Łukasz Ostapiuk – Wpływ zmian aranżacji w obiektach produkcyjno-magazynowych na system oddymiania
13:20–14:00 Monika Hyjek – Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich – bezpieczeństwo pożarowe
14:00–14:40 Rafał Roszczyc – Znaczenie połączeń konstrukcji dachowej w zależności od typu dachu

MAGAZIF objął wydarzenie patronatem medialnym. Zapraszamy!