Współczesny powrót do technologii drewnianych w architekturze stawia przed projektantami wiele wyzwań związanych z nadążaniem za tempem zmian w tej dziedzinie. Przystosowanie formy do nowych konstrukcji, łączenie z innymi materiałami, sprostanie przepisom w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zabezpieczenie przed starzeniem, certyfikacja drewna – to tylko z niektórych wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć implementując budownictwo ekologiczne oparte na drewnie. Odpowiedzi na te problemy poszukają organizatorzy e-konferencji Drewno w architekturze – Grupa Sztuka Architektury.

MAGAZIF objął wydarzenie patronatem medialnym. Zapraszamy do wzięcia udziału!

Drewno w architekturze - MAGAZIF

Program – E-konferencja: Drewno w architekturze

  • 10:00 – 10:30 Tomasz Balcerowski – Drewno w sektorze publicznym
  • 10:30 – 11:00 Jarosław Kijak – System JHE Fermacell w budownictwie, o konstrukcji drewnianej
  • 11:00 – 11:30 – Tomasz Łubkowski – Technologia montażu prefabrykowanych budynków drewnianych
  • 11:30 – 12:10 Ewa Ingeborga Kotwica – Wymagania stawiane drewnu konstrukcyjnemu i wyrobom konstrukcyjnym na jego bazie – z uwzględnieniem certyfikacji.
  • 12:10 – 12:20 Przerwa
  • 12:20 – 13:00 Paweł Kubacz – Projektowanie z zastosowaniem drewna – refleksje architekta
  • 13:00 – 13:40 Alicja Kubicka – Koncepcja pawilonu Polski na Expo w Osace efemeryczna spirala tożsamości
  • 13:40 – 14:20 Karolina Kulis – Drewno w przestrzeni podwórka
  • 14:20 – 15:00 Joanna Ochota – Drewno w projekcie „Domu dla K” i jego różne oblicza

Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.