„Eco”, „bio”, „recykling”, „DIY” to hasła od dawna obecne w świadomości społecznej. Pytanie jednak, jak ekologia jest dziś rozumiana przez projektantów i ich odbiorców? Jaki wpływ może mieć na przebieg procesu kreacji projektowej i na jakość jego rezultatów?

Wydarzenia w ramach EcoMade Festival będą nośnikiem idei i wartości ekologii jako elementu procesu kreacji projektowej w dwóch głównych nurtach: we wciąż aktualnej, niewyczerpalnej formule przetwarzania odpadów, ich ponownego wykorzystania do tworzenia dzieł i projektów promujących postawy proekologiczne u odbiorców i konsumentów oraz w sferze nowoczesnego, proekologicznego podejścia do procesu kreacji projektowej i artystycznej. W ramach tych działań środowisko twórców świadomie i odpowiedzialnie wykorzystuje nowoczesne technologie, aby uczynić proces kreacji oraz warsztat artysty i projektanta ekologicznym, odnawialnym i przyjaznym dla otoczenia.

Oba nurty będą praktyczną deklaracją środowiska projektowego i artystycznego w promowaniu aktywności proekologicznej w dzisiejszym świecie, sami zaś twórcy podejmą się odpowiedzialnej roli ambasadorów współczesnej ekologii, nawiązując ekologiczny dyskurs ze społecznością odbiorców i konsumentów.