Już tej jesieni rusza trzecia międzynarodowa konferencja dotycząca architektury projektowania i inżynierii. International Conference on Amphibious Architecture, Design and Engineering – ICAADE rozpocznie się 13 października 2019 w gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, a zakończy 16 października.

Głównym celem konferencji jest przede wszystkim zgromadzenie praktyków, badaczy, przedstawicieli władz, studentów i organizacji pozarządowych w celu wymiany wiedzy z zakresu szeroko pojętej architektury. Na miejscu pojawią się również inwestorzy.

Projektowanie i inżynieria są wynikiem długotrwałego postępu społecznego, gospodarczego oraz technologicznego. Stąd też zrodziła się potrzeba multidyscyplinarnych perspektyw na zmianę granic wody i ziemi za pomocą architektury. Organizatorzy pragną zwiększyć świadomość zebranych na temat adaptacji do zmian klimatycznych. Kluczowe znaczenie w toczonej dyskusji ma również integracja naturalnych, technologicznych i ludzkich interakcji w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego zarządzania.

zaproszenie na ICAADE 2019