International VELUX Award organizowany jest co 2 lata we współpracy z International Union of Architects. Jest największym tego rodzaju międzynarodowym konkursem dla studentów architektury. Od pierwszej edycji wzięło w nim udział 12 tys. studentów z 59 krajów, którzy zgłosili łącznie 5 tys. projektów. 

Polscy studenci coraz śmielej wkraczają na międzynarodową arenę architektury, o czym świadczy fakt, że odbierali nagrody już w 4 edycjach Konkursu. International VELUX Award to dla nich okazja do spotkania czołowych gwiazd światowej architektury, wymiany doświadczeń ze studentami z całego globu i szansa na zaistnienie w międzynarodowym gronie młodych architektów. To ważny krok i cenne doświadczenie na ścieżce przyszłej kariery zawodowej – mówi Monika Kupska–Kupis, architektka z firmy VELUX. 

Motywem przewodnim konkursu jest światło dzienne. Prace można nadsyłać w jednej z dwóch kategorii: „Światło naturalne w budynkach” i „Badania nad światłem naturalnym. Do konkursu można przystąpić indywidualnie lub w grupie, w przypadku zgłoszeń grupowych dopuszczalny jest udział studentów innych kierunków. Każde zgłoszenie musi mieć własnego opiekuna naukowego (nauczyciela akademickiego), wybranego przez osobę zgłaszającą. 

czarno biały plakat International VELUX Award 2020

Rangę wydarzenia podkreśla skład jury. W tej edycji przewodniczącą jest sama Odile Decq, buntownicza, gotycka gwiazda współczesnej architektury. Autorzy 10 najlepszych projektów – czyli zwycięzcy regionalni – będą mieli okazję zaprezentować swoje pomysły osobiście podczas Światowego Festiwalu Architektury w Lizbonie. Na podstawie prezentacji, ury wyłoni jednego zwycięzców globalnych w obu kategoriach. Łączna pula nagród wynosi 30 tys. euro, a o jej podziale zadecyduje Jury w składzie: Odile Decq (przewodnicząca, Francja), Sebastián Adamo (Argentyna), Nóra Demeter (Węgry), Juri Troy (Austria) i Martin Pors Jepsen (Dania). 

Nagroda główna w każdej z dwóch kategorii („Światło naturalne w budynkach” oraz „Badania nad światłem naturalnym”) to 5 tys. euro (4 tys. euro dla studenta i 1 tys. euro dla opiekuna). Nagrody za najlepsze prace w regionach w ramach każdej kategorii to 1250 euro (1 tys. euro dla studenta oraz 250 euro dla opiekuna).

Rejestracja trwa do 15 kwietnia. Zarejestrowani uczestnicy indywidualni i zespoły mają czas na przesłanie projektu do 15 czerwca 2020.