Startuje konkurs na projekt bezpiecznej przestrzeni publicznej dopasowanej do obecnych czasów. Przestrzeń miejska powinna być funkcjonalna i odpowiadać na zmieniające się realia oraz potrzeby ludzi. W przestrzeni publicznej najważniejszy jest człowiek, a ostatnie miesiące pokazały, jak ważny dla ludzi jest realny kontakt z innym człowiekiem. Podróżowanie i przemieszczanie się również zostało znacznie ograniczone. Z tego powodu miasta zyskują nową rolę, w której powinny częściowo przejąć funkcję wypoczynkową i stworzyć bezpieczne warunki do życia i wypoczynku.

Konkurs organizowany jest przez firmę Polbruk SA. i jest adresowany do młodych architektów, architektów krajobrazu, projektantów, studentów architektury i architektury krajobrazu. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub 2 osobowe zespoły.

Cel konkursu

Celem konkursu jest stworzenie koncepcji przestrzeni miejskiej, umożliwiającej stworzenie bezpiecznych warunków do życia i wypoczynku w mieście oraz budowanie relacji społecznych przy konieczności zachowania odpowiedniego dystansu między ludźmi.

Projekt CITYandREST

Projekt CITYandREST ma być sposobem na zapewnienie bezpiecznych stref wypoczynku w miastach i remedium na konieczność ograniczenia kontaktów społecznych. Koncepcje prezentowane w pracach konkursowych w ramach projektu CITYandREST powinny umożliwiać wspólne, bezpieczne przebywanie grupy osób w przestrzeni publicznej, a jednocześnie zapewniać dystans fizyczny i przełamywać dystans społeczny. Może to być projekt koncepcyjny ulicy, placu, parku, bulwaru itp. Interwencja projektowa może mieć charakter przebudowy istniejącej przestrzeni miejskiej lub kreację zupełnie nowej przestrzeni. W projekcie należy uwzględnić produkty firmy Polbruk SA wskazane w regulaminie.

Kalendarium

  • data rozpoczęcia rejestracji w konkursie – 15.07.2020r.
  • termin nadsyłania prac: 13.09.2020 r.
  • obrady jury: 14.09. – 12.10.2020r.
  • ogłoszenie wyników: 12.10.2020r.

Nagrody

Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne:

  • nagroda I stopnia – 10.000 zł
  • nagroda II stopnia – 7.000 zł
  • nagroda III stopnia – 4.000 zł
  • wyróżnienia – 1.000 zł

Regulamin konkursu oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie organizatora.