Kategoria Dom została podzielona, dzięki czemu możemy jeszcze lepiej wyróżnić projekty zasługujące na laur.

Organizatorom konkursu zależy na zwiększeniu zasięgu i podniesieniu prestiżu konkursu,  stąd do nadchodzącej edycji zaprosili szerokie grono partnerów merytorycznych i medialnych. – Otwieramy się na współpracę z dużymi firmami i zmieniamy formułę tak, aby małe, rzemieślnicze marki również mogły wziąć w nim udział. Dajemy też szanse markom bardzo młodym, oferując im preferencyjne warunki udziału w konkursie. Jednocześnie zwiększamy liczbę nagród i kategorii, aby Dobry Wzór mógł realnie i nowocześnie mapować polskie dobre wzornictwo – mówią organizatorzy.

Konkurs Dobry Wzór 2021 – nabór wystartował!

Najważniejsze zmiany w Konkursie:

  •  Wprowadzono nowy podział kategorii, oraz dwie meta kategorie: „Innowacje” oraz „Zielony Wzór”.
  •  Kategoria Dom została podzielona na 7 podkategorii, dzięki czemu możemy jeszcze lepiej wyróżnić produkty zasługujące na laur.
  • Wprowadzono 13 darmowych pakietów dla projektantów zgłaszających projekty i prototypy. Nabór dla „Szczęśliwej trzynastki” potrwa tylko dwie doby: 7 i 8 maja 2021.
  • Organizatorzy pragną zwiększyć zasięg i prestiż konkursu, zapraszając szerokie grono partnerów merytorycznych i medialnych.
  • Po raz pierwszy w konkursie wspierani będą rzemieślnicy i młode firmy – mają  preferencyjne warunki uczestnictwa.
  • Katalog zostanie wydrukowany w min. ilości 6 tys. egzemplarzy, zostanie rozdystrybuowany na całym świecie – m.in: w polskich placówkach dyplomatycznych, instytucjach kultury, na targach i spotkaniach gospodarczych.
  • Rozszerzono i zmieniono grono oceniających: zaproszono do niego czołówkę przedstawicieli polskiego wzornictwa, specjalistów, akademików oraz przedstawicieli topowych mediów zajmujących się designem.
Konkurs Dobry Wzór 2021 – nabór wystartował!

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 10 września 2021. 15 września zostaną ogłoszeni finaliści konkursu.Gala wręczenia nagród odbędzie się 5 listopada 2021.

Fot. i oprac. na podst.:
mat. prasowe Dobry Wzór