Stowarzyszenie Architektów Wnętrz podjęło się stworzenia konkursu, którego celem jest wyłonienie, a następnie prezentacja najlepszych projektów polskich architektów wnętrz, zrealizowanych w latach: 2015–2018. Łączna pula nagród w dwóch kategoriach konkursowych: wnętrze publiczne oraz wnętrze mieszkalne wynosi 100 000 zł.

W jury konkursu zasiądą znani i cenieni eksperci z branży: Robert Majkut (przewodniczący), prof. Bazyli Krasulak, Szymon Brodziak, Katarzyna Kuo Stolarska, Bibianna Stein-Ostaszewska oraz Anna Wojczyńska. Komisarzem Konkursu po stronie SAW jest architekt Jacek Tryc. Mecenat nad konkursem objęła marka Profim, a wśród partnerów konkursu znaleźli się: Cosentino Polska, mesmetric, ABB, Barlinek Drewno Forever, VIBIA, Gessi, Duravit AG, Novellini. Partnerzy wspierający to Homebook i Warsaw Home, zaś merytoryczni to: Oddział Warszawski SARP, Wydział Architektury Wnętrz ASP Warszawa.

Uczestnikami mogą być architekci, architekci wnętrz, projektanci (każda osoba, która zawodowo zajmuje się architekturą, architekturą wnętrz i ma kierunkowe wykształcenie wyższe). Projekty będą zgłaszane i oceniane w dwóch kategoriach: wnętrze prywatne i wnętrze publiczne.

Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

  • I etap – od 23 kwietnia 2019 r. do 16 września 2019 r. to okres elektronicznego zgłaszania projektów, które należy wysłać na adres: konkurs@saw.org.pl.
  • II etap – od 16 września 2019 r. do 30 września 2019 r. – obejmie wytypowanie laureatów poprzez obrady jury.

Wytypowani laureaci I etapu zostaną poinformowani o przejściu do II etapu drogą mailową i telefoniczną do 7.10.2019 r., a laureaci II etapu mają obowiązek przesłać prace w formie plansz w formacie 100 x 70 (układ poziomy) do 21.10.2019 r. (decyduje data dostarczenia). W terminie do 4 miesięcy od zakończenia etapu II odbędzie się wystawa pokonkursowa, uroczysta gala oraz ogłoszenie wyników końcowych i zwycięzców konkursu.

MAGAZIF objął konkurs patronatem medialnym. Więcej info znajdziecie na stronie organizatora.

plakat Wnętrze Roku SAW