Targi są ważnym wydarzeniem zwłaszcza dla Aglomeracji Śląskiej, niewątpliwie największego rynku przemysłowego w Polsce. To właśnie tu, na południu kraju, znajdują się odbiorcy targów. Liderzy rynku przemysłowego posiadają na tym terenie swoje kluczowe zakłady produkcyjne. Ponadto dynamiczny rozwój regionu, powstające nowe drogi, osiedla mieszkaniowe, modernizacja miast – to wszystko potrzebuje oświetlenia.

Jako cele targów, organizatorzy wymieniają: integrację branży, możliwość wymiany informacji na temat trendów oświetleniowych i elektrotechnicznych oraz wymianę poglądów na temat nowoczesnych technologii, nowości produktowych oraz rozwiązań technicznych.

W zakresie tematycznym wydarzenia znajdziemy m.in.:

 • oświetlenie przemysłowe i zewnętrzne,
 • specjalistyczne oświetlenie LED,
 • oświetlenie drogowe, parkowe, obiektów sportowych,
 • oprawy oświetleniowe przeznaczone dla różnych segmentów przemysłu,
 • przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe,
 • oświetlenie awaryjne,
 • oświetlenie architektoniczne,
 • oświetlenie miejsc pracy,
 • źródła światła,
 • automatyka budynkowa,
 • systemy sterujące, pomiarowe,
 • układy zasilania.

Targi LUMENexpo będą spotkaniem o charakterze biznesowym, skierowanym do profesjonalistów. Do odwiedzenia zostaną zaproszeni m.in.: kadra zarządzająca zakładami przemysłowymi, halami, magazynami, centrami logistycznymi, służby utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, przedstawiciele władz samorządowych
przedstawiciele zakładów energetycznych, inżynierowie elektrycy, inżynierowie budownictwa, instalatorzy, a także inwestorzy, architekci, projektanci i wykonawcy.

Podczas Targów LUMENexpo odbędzie się Salon Elektrotechniki Przemysłowej, którego celem będzie prezentacja sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie.

Targom Techniki Świetlnej oraz Salonowi Elektrotechniki Przemysłowej towarzyszyć będą profesjonalnie przygotowane konferencje, szkolenia i prezentacje we współpracy z cenionymi w branży instytucjami i specjalistycznymi mediami.

MAGAZIF patronuje wydarzeniu.