W epoce koncepcji medycyny opartej na wartościach (Value Based Healthcare VBC) zainicjowanej przez harwardzkiego ekonomistę Michaela Portera, nacisk w ochronie zdrowia kładziony jest nie tyle na sam fakt świadczenia usług, ile na efekty kompleksowej poprawy zdrowia i jakości życia pacjenta. Jednym z elementów koncepcji VBC jest na pewno architektura.

Szpital jest jednym z najbardziej kompleksowych typów budynków. W jego skład wchodzi wiele sektorów obsługujących, technicznych i funkcjonalnych. Idealny scenariusz szpitala i indywidualne preferencje jego inwestorów muszą być zrównoważone z podstawowymi potrzebami wszystkich użytkowników, aktualnymi wyzwaniami funkcjonalnymi oraz względami finansowymi. Architektura szpitali znajduje się więc na pograniczu dwóch dyscyplin: artystycznej i technicznej, odzwierciedla rozwój myśli w dziedzinie medycyny, technologii i techniki, a w szczególności w obszarze medycyny opartej na zasadach VBC. Szczegółowy program konferencji dostępny na stronie wydarzenia.

Zapraszamy 24 października 2023 na godz. 9:00 do Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Wstęp wolny. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się na stronie.

MAGAZIF objął konferencję patronatem medianym.

Medycyna w architekturze. Nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych