MBA jest imprezą cykliczną odbywającą się w Krakowie od 1985 roku. Każda kolejna edycja stanowiła niepowtarzalne forum wymiany pomysłów i doświadczeń dla architektów z całego świata. Towarzyszące temu konkursy, wystawy, prezentacje i wykłady są atrakcją dla wszystkich związanych z architekturą.

Konkursy organizowane podczas poprzednich edycji MBA, były okazją do zaistnienia w przestrzeni medialnej zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych architektów z całego świata. Projekty były oceniane przez znakomite osobistości, jak Wojciech Leśnikowski, Pekka Salminen, Julia Bolles, Peter Wilson, Francesco Purini, Eckhard Feddersen, Günter Schlusche, Hildebrand Machleidt, Armando dal Fabbro czy Peter Cook. Gośćmi honorowymi wystaw i seminariów byli niegdyś Frei Otto, architekci Herzog & de Meuron, Zvi Hecker, David Mackay, Dietmar Eberle, a w 2015 roku Peter Butenschøn, Claudio Nardi i Giovanni Multari. Zwycięskie prace zyskiwały rozgłos międzynarodowy, natomiast wszystkie nagrodzone zostawały udokumentowane w wydawnictwie MBA.

Atutem tego wydarzenia jest również jego lokalizacja. Kraków jest miastem rozpoznawalnym w całej Europie. Sukces ten zawdzięcza przede wszystkim dziedzictwu historycznemu, którego najistotniejszą częścią jest architektura. To właśnie w tym mieście obserwujemy ciągłą rywalizację starego z nowym, historycznego ze współczesnym, konserwatywnego z awangardowym. Dyskusja architektoniczna zdaje się być wpisana w samą tkankę miasta.

Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania spowodowały konieczność odstąpienia od kontynuacji biennale. MBA zastąpione zostało formułą triennale, które w różnych formach organizacyjnych starało się tworzyć płaszczyznę środowiskowego dialogu o architekturze, otwartego także na mieszkańców Krakowa.

Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie, poprzednią edycją powróciło na arenę kulturalnych wydarzeń miasta, w pierwotnej formie, z dwuletnim cyklem organizacyjnym. Od 2015 roku MBA wpisane jest do stałego kalendarza imprez organizowanych przez Miasto. Poprzednia edycja odbyła się pod hasłem „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni”.

Możliwość kontynuowania wieloletniej tradycji powszechnej i otwartej na społeczność dyskusji poruszającej aktualne problemy współczesnej architektury to także szansa na intelektualny „ferment”, sprzyjający uwrażliwieniu naszego miasta na problemy kreowania przyjaznego, zbudowanego miejskiego środowiska. Kontynuacja tradycji Międzynarodowego Biennale Architektury ma sprzyjać interdyscyplinarnej aktywności środowisk twórczych, co wpływa na poziom architektonicznej kultury w Polsce, popularyzacji polskiej architektury za granicą i czerpaniu z doświadczeń innych krajów.

Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2017