Aktualny motyw: Systemy modułowe

MECENAS MOTYWU

Poznań Design Festiwal: Urzeczeni

zakończone

12-20/5/2017

program

strona www

Poznań

Poznań Design Festiwal to kontynuacja projektu Poznań Design Days, który zdążył zakorzenić się w świadomości poznaniaków i kalendarzu imprez miejskich. Przez ostatnie lata zespół PDD realizował programy pod hasłami „Komunikacja” (2014 r.), „Nowe oczekiwania” (2015 r.) i „Przestrzeń publiczna” (2016 r.). W roku 2017 zostaliśmy „Urzeczeni” działaniami skupionymi wokół rzeki Warty.

Poznań Design Festiwal „nad rzeką” to akcje badawczo-projektowe w rejonie Plaży Miejskiej, Pawilonu Nowa Gazownia, Placu Wolności. W ramach imprezy znalazły się warsztaty związane z projektowaniem obiektów małej architektury, interaktywnych instalacji, służących rekreacji i edukacji pro-środowiskowej i miejskiej mieszkańców Poznania, a także wystawy, warsztaty, pokazy filmów, wykłady i dyskusjy. Celem organizatorów jest proponowanie działań zwiększających świadomość poznaniaków na temat szeroko pojętej tematyki „wody w mieście”.

Trzyletnie doświadczenia zdobyte podczas realizacji Poznań Design Days i konsultacje z angażującymi się w realizację Festiwalu podmiotami skłoniły organizatorów do zaproponowania nowej formuły imprezy na lata 2017–2019. Zaplanowalanowano zmianę nazwy festiwalu na POZNAŃ DESIGN FESTIWAL.

Projekt zakłada wykorzystanie festiwalu jako narzędzia do prezentacji rozwiązań prospołecznych w zakresie 3 żywiołów: WODY-ZIEMI-POWIETRZA. Realizację projektu zaplanowano w 3 letnim cyklu pod wspólną nazwą POZNAŃ MIASTO ŻYWIOŁÓW.