Głównym założeniem IWP jest dążenie do tego, żeby otaczać się dobrym, innowacyjnym wzornictwem. Nieustająco zwiększa zatem zakres i rangę dodatkowych nagród, aby konkurs Dobry Wzór funkcjonował w świadomości polskich przedsiębiorców i konsumentów jako wyznacznik designu na najwyższym poziomie.

W tym roku Instytut prezentuje odświeżoną formę konkursu, z udoskonalonym podziałem na kategorie i podkategorie dostosowane do zachodzących na rynku zmian.

Osoby biorące w nim udział to najczęściej przedsiębiorstwa, inwestujące we własne linie wzornicze, prezentujące wysoki poziom designu i estetyki, funkcjonalności i jakości wdrażanych rozwiązań, tworzące wartość dodaną całej gospodarki. Instytut Wzornictwa Przemysłowego od lat wspiera i promuje tego rodzaju marki, przyznając im prestiżową nagrodę w postaci Godła Dobrego Wzoru.

IWP nie zapomina także o młodych markach – po raz drugi prezentowana jest dodatkowa kategoria konkursu, „Szczęśliwa trzynastka”, dedykowana młodym projektantom, których produkt nie jest w masowej produkcji. Mogą oni wziąć udział w konkursie na specjalnych warunkach, a zgłoszenia przyjmowane będą jedynie przez 48 godzin – 30 i 31 maja.
Zgłoszone do konkursu produkty i usługi oceni interdyscyplinarne Jury i eksperci IWP. Nagrodzone projekty zaprezentowane zostaną na cyklicznej wystawie pokonkursowej w siedzibie Instytutu, przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie. Wystawie corocznie towarzyszy dwujęzyczny katalog nagrodzonych produktów, który dzięki przeniesieniu do wersji cyfrowej stanowi dodatkowe źródło promocyjne dla projektantów, producentów i usługodawców. Zasięg i rangę całego wydarzenia wzmaga obecność partnerów medialnych i strategicznych.

Instytut zaprasza do udziału w konkursie – szczegóły na stronie