Wydarzenie, Targi Światło 2018, organizowane przez agencję SOMA, jest skierowane przede wszystkim do architektów, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru, instalatorów oraz przedstawicieli władz samorządowych, zarządów dróg i zakładów energetycznych. Na targach producenci i dystrybutorzy zaprezentują sprzęt i technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Bogata oferta szkoleniowa towarzysząca imprezie obejmie również prezentację sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży oświetleniowej, elektrotechnicznej i budownictwie, a planowane zagadnienia to m.in. oświetlenie, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz sieci komputerowe, wykonywanie kontroli instalacji odbiorczych i kontroli okresowych, bezpieczeństwo pożarowe budynków, charakterystyka energetyczna i efektywność energetyczna, prawo budowlane, prawo patentowe. W programie nadchodzącej edycji znajdą się też konferencje: Inteligentne Oświetlenie LED, ARCHITEKTURA*ŚWIATŁO*PRZESTRZEŃ oraz wiele innych wydarzeń towarzyszących.

zaproszenie na Targi Światło 2018

Zobacz: .