WESTIVAL to prezentacje, prelekcje, warsztaty, wystawy, filmy, wycieczki, wydawnictwa i przede wszystkim długie rozmowy o mieście. Każda z edycji toczy się wokół wybranego hasła, od kilku lat także jako kuratorskie dzieło znawców tematu.
WESTIVAL to przede wszystkim SPOTKANIE. To festiwal otwartych pytań i próba odpowiedzi na nie. Temat jest jeden, wiadomo: ARCHITEKTURA. Kontekstów znacznie więcej: Czym jest, albo czym powinna być? Jaka powinna być i dlaczego? Komu i jak ma służyć? Ta rozmowa trwa już dwanaście lat…

WESTIVAL ma jeden cel – w myśl, że sztuka architektury wyrasta z piękna i zrozumienia potrzeb człowieka, pragnie przekształcić miasto w dzieło sztuki. Albo w takie jego, przez mieszkańców i „publiczność”, pojmowanie. Kilkudniowe święto architektury ma uwrażliwiać jej odbiorców, czyli… wszystkich. Ma też stanowić platformę integracji oraz informacji zwrotnej dla jej twórców.

Tym razem wszystkie działania skupiły się wokół najmłodszej polskiej architektury. Obecny kurator Westiwalu, Piotr Śmierzewski, uważa, że jednym z głównych kanałów łączących współczesną polską architekturę ze światem są obecni trzydziestolatkowie. To najmłodszemu pokoleniu polskich architektek i architektów będziemy się przyglądać podczas tego wydarzenia. Dyskusje i wystawa, którą zobaczymy mają dać nam odpowiedź na pytanie czy jest to grupa ludzi, których łączą podobne doświadczenia, którzy pracują w podobny sposób i podobnie patrzą na rzeczywistość oraz, być może, dzielą podobne wartości.
Tegoroczna odsłona skupiona jest wokół tematu: ,,Przyszłość polskiej architektury, na którą czekam”. To myśl przewodnia, mająca na celu skłonić do pytań o to, jaka jest ta przyszłość i jakie jest młode pokolenie. Spróbują na nie odpowiedzieć sami uczestnicy i uczestniczki, którzy to pokolenie reprezentują: A-A Collective Zygmunt Borawski, Aleksander Wadas Studio, RZUT, Marta Tomasiak, Trzupki, MiastoPracownia, k3xmore, P2PA , PROLOG, JEJU.studio oraz UGO Architecture.