W dzisiejszej rzeczywistości tradycyjne pojęcie architektury będącej sztuką budowania trwałych, prostych, ponadczasowych i uniwersalnych obiektów ulega erozji. W obliczu dynamicznych zmian i wyzwań gospodarczych, społeczno-politycznych oraz środowiskowych, współczesna architektura skupia się na poszukiwaniu rozwiązań technicznych i ideowych, dostosowując się do zmieniających się warunków zewnętrznych.

Wśród podstawowych wartości wyznawanych przez pracownię JEMS Architekci znajdują się trwałość, otwartość i wieloplanowość w swoich projektach. W celu osiągnięcia tych cech, biuro często pracuje z „warstwami”, które odnoszą się do różnych aspektów projektowych. Są to zarówno budowa formy, jak i aspekty kulturowe, programowe, materiałowe, percepcyjne oraz klimatyczne. Podczas zbliżającej się wystawy „Warstwy”, JEMS Architekci zaprezentują sześć własnych projektów, by pokazać potencjał warstw w kontekście zrównoważonej i integralnej architektury w wielu wymiarach.

JEMS i „Warstwy” – główne punkty wystawy

Na jakich zagadnieniach skupia się wystawa? Pierwszym z nich jest kwestia warstwy jako fizycznego i idealnego budulca, który tworzy zarówno powierzchnie i ściany, jak i atmosferę. Poza tym architekci wyróżniają warstwy jako wieloplanowe, otwarte granice między wnętrzem a zewnętrzem oraz warstwy jako podstawę sekwencjonowania różnych klimatycznych stref budowli. Kolejne są warstwa jako cecha złożonej, a jednocześnie integralna, całościowa wizji architektury oraz warstwa dostępności, relacyjnego, ludzkiego wymiaru architektury.

Wystawa „Warstwy” będzie dostępna dla publiczności od 3 listopada do 9 grudnia 2023 roku w Architektur Galerie Berlin, znajdującej się przy Karl Marx Allee 96. Jeśli tylko będziecie w Berlinie, nie przegapcie niepowtarzalnej okazji do poznania koncepcji architektonicznych JEMS Architekci i zrozumienia, jak „warstwy” mogą wpływać na nasze postrzeganie i doświadczanie przestrzeni.