Tematyka konferencji związana jest z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej i przydomowej. Wydarzenie ma formę szkolenia i propaguje ekologiczny, ekosystemowy sposób myślenia. Organizatorem jest Virtus Studio. 

plakat konferencji Zielona przyszłość 2020 Wrocław

Program konferencji przedstawia się następująco:

09:00
Rejestracja uczestników

09:30

 • „Człowiek na dachu” – Wojciech Januszczyk, Fundacja Krajobrazy, OSTO
 • Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego – Krzysztof Wielgus, Stowarzyszenie DAFA
 • Przerwa kawowa
 • Prezentacja partnerów spotkania
  • ZIDA – Substraty wulkaniczne do dachów zielonych
  • Leca – Leca KERMAZYT w retencji wód opadowych i kształtowaniu terenu
 • Networking
 • Dlaczego zielona infrastruktura jest miastom potrzebna? Od idei do praktyki – dr inż. arch. Justyna Rubaszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Architektury Krajobrazu
 • Założenia i realizacja pilotażowego projektu Grow Green we Wrocławiu – Grow Green
  (Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 730283)

13:30
Dyskusja moderowana

14:00
Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów