8. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz już w kwietniu w Krakowie. Poznaj szczegóły!

8. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz, którego hasłem przewodnim jest „Common Space”, odbędzie się kwietniu 2024 r. w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie oraz w nowej siedzibie wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki ASP w Krakowie przy ul. Syrokomli 21. Znamy szczegóły i program wydarzenia!

Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz organizowane jest w celu budowania powszechnej świadomości dotyczącej pojmowania projektowania architektury wnętrz, jak i wartości kompetencji posiadanych przez absolwentów Wydziału Architektury Wnętrz. Biennale to obszar komunikacji – wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń, które są widziane/doświadczane/słyszane, analizowane i zapamiętywane. Jest wspólną przestrzenią (common space) architektów wnętrz, nauczycieli akademickich, studentów oraz przedstawicieli firm z branży; metaforycznym mostem pomiędzy sztuką, jaką jest architektura wnętrz i ludźmi, którzy ją tworzą i którzy jej doświadczają. 8. edycja Biennale jest pierwszą związaną z nową siedzibą Wydziału Architektury Wnętrz przy ul. Syrokomli 21 – przestrzenią wspólną dzieloną z Wydziałem Grafiki, przestrzenią powszechną – dostępną dla wszystkich.

Biennale składa się z 4 części:

  • Konkursu dla Studentów,
  • Konkursu dla Profesjonalistów,
  • wystawy Open Call na dzieło w przestrzeni,
  • międzynarodowej konferencji naukowej.
8. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz już w kwietniu w Krakowie. Poznaj szczegóły!

Common space jako hasło przewodnie konferencji

8. Międzynarodowa konferencja naukowa odbędzie się w dniach 11-12.04.2024 r. w ramach 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz organizowanego przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uczestnicy będą wygłaszać referaty w formie stacjonarnej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie z równoczesnym streamingiem online. Głównym wątkiem konferencji jest temat tegorocznej edycji Biennale, nawiązujący do nowej wspólnej siedziby Wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki ASP w Krakowie.

Organizatorzy proponują refleksję nad zagadnieniem, jakim jest „Common Space”, co można rozumieć (nie wykluczając też innych ujęć) jako przestrzeń wspólną, kolektywną, powszechną, uniwersalną, dostępną, powszednią, pospolitą, prostą, zwykłą, zwyczajną, ogólną; przestrzeń rzeczywistą, namacalną, słyszalną, widzialną, projektowaną lub istniejącą w świecie idei.

Common Space to przestrzeń wspólna, kolektywna, dzielona przez grupy, grupę lub parę osób. Wykorzystywana jest w różny sposób, zależny od indywidualnych możliwości, wiedzy i aktualnych potrzeb użytkowników. Może być miejscem spotkań, relaksu, rekreacji, wytchnienia, drogą podtrzymującą kontakty międzyludzkie, pozwalającą na przypadkowe spojrzenia i przelotną wymianę uprzejmości, ale też może stać się schronieniem dla samotnika, kryjówką introwertyka, przystanią dla nieśmiałości obserwującej życie towarzyskie z ukrycia. Zatem czy przestrzeń wspólna powinna zmuszać ludzi do kontaktu, czy też umożliwiać również samotne jej doświadczanie?

Common Space to przestrzeń powszechna, uniwersalna, dostępna dla wszystkich. Nie wyklucza nikogo, nie stawia barier, nie zamyka drzwi. Przynosi korzyść wszystkim, promując równy i sprawiedliwy dostęp. Jest intuicyjna w odbiorze i użytkowaniu, jednak jej doświadczanie jest zależne od osobistych predyspozycji. Każdy inaczej na nią spojrzy – z innej wysokości, pod innym kątem – z czymś innym ją skojarzy, poczuje inną woń, usłyszy inne dźwięki i z połączenia tych wrażeń i obrazów w nieustającym ruchu zbuduje ją w sobie. Podobnie każdy twórca inaczej rozumie pojęcie uniwersalności, jest w stanie osiągnąć ją odmiennymi środkami. Czy zatem przestrzeń powszechna może być unikatowa?

Organizatorzy zapraszają do przesyłania abstraktów zawierających własną interpretację tematu, odnoszącą się do projektowania, sztuki, nauki, natury, technologii; przestrzeni, obrazu, dźwięku, relacji międzyludzkich i in. Jesteśmy otwarci na naukowe, jak również zawodowe podejście do tematu, w oparciu o przestrzeń rzeczywistą – zrealizowaną projektowo, przeżytą lub zaobserwowaną, albo istniejącą jako zamysł, projekt, kiełkująca idea. Po konferencji planowane jest wydanie monografii wieloautorskiej (recenzowanej, punktowanej), pod warunkiem przesłania w terminie pełnego tekstu opracowanego zgodnie z wytycznymi.

Harmonogram i informacje

Szczegółowy harmonogram obejmuje:

11 kwietnia 2024 r. | godz. 18:00
dziedziniec przy ul. Syrokomli 21
Konkurs dla Studentów | wernisaż

12 kwietnia 2024 r. | godz. 18:00
Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Konkurs dla Profesjonalistów | wernisaż
Open Call na dzieło w przestrzeni | wernisaż

11-12 kwietnia 2024 r.
Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Międzynarodowa konferencja naukowa

Zgłoszenia i chęć deklaracji udziału należy wysłać na adres mailowy: [email protected] należy przesłać do 15 marca 2024 r.. 31 lipca 2024 r. mija termin nadsyłania artykułów opracowanych zgodnie z wytycznymi.

Organizator:
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
prof. dr hab. Marek Błażucki / dziekan WAW
dr hab Łukasz Sarnat prof. ASP / prodziekan WAW / kurator
dr Joanna Łapińska / kuratorka

Wszystkie materiały związane z 8. Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz (w tym regulaminy i formularze zgłoszenia) są dostępne na stronie www.iidb.pl.

8. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz już w kwietniu w Krakowie. Poznaj szczegóły!
Kolegium kuratorskie, IIDB 2024
8. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz już w kwietniu w Krakowie. Poznaj szczegóły!
Jury konkursu studenckiego, IIDB 2024
8. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz już w kwietniu w Krakowie. Poznaj szczegóły!
Jury konkursu profesjonalnego, IIDB 2024
Oceń ten artykuł

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

0 / 5. 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Redakcja MAGAZIF

Artykuły redakcji portalu MAGAZIF.com

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama