Aktualny motyw: Synergetyczne wnętrze

.MDD logo

Mecenas Motywu

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Czytelnik wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Nasza polityka prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych, a także sposoby i cele gromadzenia plików cookies.

 1. Definicje:
  Serwis – strona internetowa pod adresem: magazif.com
  Czytelnik – osoba odwiedzająca serwis internetowy magazif.com
  Właściciel serwisu internetowego magazif.com – CQ Media M. Woźniakowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Taborowa 119D, 92-602 Łódź, NIP: 728-279-25-81, KRS: 0000447396; zwany też dalej „CQ Media”.
 2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych, uzyskanych poprzez stronę Serwisu przez CQ Media, który jest Administratorem Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez CQ Media zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).
 4. CQ Media za pomocą strony Serwisu może gromadzić niektóre spośród następujących danych dotyczących Czytelnika:
  1. informacje dotyczące korzystania przez Czytelnika ze strony Serwisu, o tym kiedy, z jakiego adresu IP i w jaki sposób Czytelnik korzysta ze strony Serwisu;
  2. informacje techniczne o urządzeniach, z których korzysta Czytelnik, żeby uzyskać dostęp do Serwisu oraz inne informacje techniczne;
  3. rejestracji sesji Czytelnika w Serwisie, w tym dane kliknięć w określone elementy, ruch wskaźnika myszy i dane dotyczące scrollowania strony.
  4. wszelkie inne dane, które Czytelnik przekazuje za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeżeli został umieszczony na stronie lub poczty elektronicznej.
 5. Podane przez Czytelnika dane osobowe (jednocześnie wskazujemy, że już w samym adresie e-mail Czytelnika mogą pojawić się dane, które mają lub mogą mieć charakter danych osobowych), mogą być wykorzystywane jedynie w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności CQ Media – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda Czytelnika lub prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO)
  2. przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego (podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na CQ Media obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  3. obsługi zgłoszeń reklamacyjnych – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Czytelnik lub do podjęcia działań na żądanie Czytelnika, przed zawarciem umowy.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności CQ Media, przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego, prowadzenia procesu rekrutacji lub obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. W relacjach umownych podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że CQ Media ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Czytelnika. Jeśli uzasadniony prawnie interes CQ Media dotyczący przetwarzania i przechowywania danych Czytelnika nie jest nadrzędny w stosunku do jego interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane, jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych. Okres przechowywania informacji o Czytelniku zależy od rodzaju uzyskanych informacji. CQ Media zachowa dane osobowe Czytelnika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Po upływie tego czasu CQ Media usunie lub zanonimizuje dane osobowe Czytelnika Jeśli nie jest to możliwe (na przykład informacje zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), wówczas dane osobowe zostaną wyizolowane od dalszego przetwarzania aż do możliwości usunięcia, jeżeli będzie to prawnie i technicznie możliwe.
 7. Odbiorcami danych osobowych Czytelnika będą (1) jedynie upoważnieni pracownicy CQ Media i upoważnione osoby działające na zlecenie CQ Media, a także (2) podmioty działające na zlecenie i w imieniu CQ Media, tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne CQ Media (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez CQ Media), (3) organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy państwowe i inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, (4) biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Czytelnika, Czytelnik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 9. Korzystając z Serwisu Czytelnik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, które są jego integralną częścią. Nieodłącznym elementem Serwisu są np. banery reklamowe, na których CQ Media może promować swoje usługi i produkty bądź inne treści o charakterze reklamowym.
 10. W każdym czasie Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: redakcja@magazif.com. Jeżeli mimo naszego wsparcia Czytelnik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.
 12. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Co to są pliki cookies? Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze smartfonie czy innym urządzeniu , zwanym dalej „Urządzeniem końcowym”, które pozwalają zapamiętać przepływ informacji między serwisem internetowymi i przeglądarką. Spełniają one szereg funkcji, które mają wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Do czego wykorzystuje się pliki cookies? Pliki cookies służą do obserwacji zachowań Czytelnika na stronie internetowej, dzięki czemu możemy ułatwić mu poruszanie się po stronie internetowej. Służą również do zapamiętywania preferencji Czytelnika, co może być wykorzystywane przy wyświetlaniu mu odpowiednio dopasowanych treści redakcyjnych. Dane podane przez Czytelnika, lub zbierane automatycznie wykorzystuje się w celu:
  1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
  2. monitorowania stanu sesji,
  3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji Czytelnika,
  4. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Serwisu.
 3. Jakiego rodzaju pliki cookies są używane? W ramach serwisu magazif.com, zwanego dalej „Serwisem” stosowane są następujące pliki:
  1. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu, umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
  2. Cookies trwałych – pozostają na Urządzeniu końcowym po odwiedzeniu Serwisu, co oznacza, że witryna może zapamiętać ustawienia użytkownika, kiedy odwiedza Serwis. Dzięki temu strona staje się dla Czytelnika łatwiejsza w nawigacji i zapamiętuje jego preferencje. Tego rodzaju pliki przechowywane są w Urządzeniu końcowym Czytelnika przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia przez Czytelnika.
  3. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają między innymi określenie preferencji Czytelnika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.
 4. Jak zablokować obsługę plików cookies? Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Czytelnicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Czytelnika, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiana ustawień przeglądarki może jednak spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu strony i korzystaniu z jej zasobów.
 5. Co jeszcze trzeba wiedzieć? Podczas korzystania przez Czytelnika ze Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Czytelnika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz pliki cookies do następujących dostawców: Google Analytics, Facebook, HotJar, Megiteam oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 6. Korzystając z Serwisu, Czytelnik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze / innym urządzeniu końcowym w celach określonych w niniejszej polityce cookies.