Planowane lub zrealizowane projekty architektoniczne: obiekty mieszkalne, biurowe i budynki użyteczności publicznej a także wszelkie inne formy kształtujące przestrzeń miast i krajobrazów.