Za każdym projektem stoi człowiek. Jest to powodem, dla którego na design, aranżacje, architekturę czy sztukę należy patrzeć przez pryzmat człowieka, jego pomysłów, wytworów wyobraźni i relacji: zarówno z innymi ludźmi, jak i otaczającymi go przedmiotami oraz życiowymi doświadczeniami. Projektanci, architekci, artyści, marszandzi, galernicy, rzemieślnicy czy mecenasi sztuki – tu przedstawiamy ich sylwetki oraz prowadzimy z nimi inspirujące rozmowy.