Kontakt

Treści i współpraca

Siedziba redakcji

design / sztuka / architektura
MAGAZIF
90-416 Łódź, ul. 6 Sierpnia 14/3    Administrator danych osobowych
    Uprzejmie informujemy, że administratorem podanych w niniejszym formularzu danych osobowych jest CQ Media M. Woźniakowski i Wspólnicy Sp. j., ul. Taborowa 119D, 92-602 Łódź, NIP: 728-279-25-81, KRS: 0000447396. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie na podstawie zgody osoby, kierującej owo zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO), a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (w szczególności w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami). Odbiorcami przetwarzanych przez CQ Media danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy CQ Media oraz podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne CQ Media. Dane osobowe podane w formularzu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi. W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody lub realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: [email protected]. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan/Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez CQ Media M. Woźniakowski i Wspólnicy Sp. j., ul. Taborowa 119D, 92-602 Łódź, NIP: 728-279-25-81, KRS: 0000447396 w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie.