Farma wodno-żywnościowa we Wrocławiu – bezglebowa uprawa w miastach szansą na przyszłość?

„Farmy akwaponiczne, w których hoduje się zarówno zwierzęta jak i rośliny, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, będą obiecującą alternatywą do zrównoważonej produkcji żywności, szczególnie w mieście. Dodatkową wartością dla takich farm jest zastosowanie systemu oczyszczania wody deszczowej. Dzięki temu będzie możliwa produkcja żywności zdrowej, bez dodatków antybiotyków i herbicydów, z ograniczeniem zużycia wody oraz z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko” twierdzi dr Katarzyna Pala, Prezeska Water Science and Technology Institute - H2O SciTech będącego liderem pilotażowego projektu, w ramach którego wybudowano instalacje akwaponiczne we Wrocławiu i Oslo.

Farma wodno-żywnościowa we Wrocławiu

Farma wodno-żywnościowa we Wrocławiu

  • Czy wraz ze zmianami klimatu uda się wyżywić wzrastającą liczbę ludzi na świecie?
  • Czy system miejskich farm akwaponicznych może stać się ważnym ogniwem w systemie upraw żywności?
  • Czy nowe technologie pozwolą nam produkować zdrową żywność w dobie zmian klimatycznych?
  • W jaki sposób można uprawiać zdrową żywność, zmniejszyć zużycie wody, nawozów i paliw kopalnych?
  • W jaki sposób miejskie farmy akwaponiczne przyczynią się do ochrony bioróżnorodności?

Zagrożenia wynikające ze zmian klimatu nie ominą Polski. Farmy akwaponiczne stanowią jedną z najbardziej postępowych form nowoczesnego rolnictwa, ponieważ odpowiadają na potrzeby, a zarazem rozwiązują wiele problemów związanych z uprawą jedzenia w nowych warunkach klimatycznych i społecznych. Według Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) rolnictwo w obecnej formie odpowiada za 8% polskiej emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie jest jednym z najbardziej wodochłonnych sektorów gospodarki i życia pochłaniając gigantyczne ilości wody. Za większość zużycia zasobów słodkiej wody, bo aż w 69% odpowiada właśnie rolnictwo w tradycyjnej formie i produkcja żywności. Ogromne ilości wody są zużywane do produkcji mięsa.

Deficyt wody w Polsce staje się coraz bardziej odczuwalny, gdyż zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć.

Farma wodno-żywnościowa we Wrocławiu

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju” klasyfikujemy się na 24 miejscu w Unii Europejskiej pod względem odnawialnych zasobów słodkiej wody przypadających na jednego mieszkańca. Sytuuje to nasz kraj tuż przed Czechami, Cyprem i Maltą. Jednocześnie zasoby wodne w Polsce są relatywnie niewielkie, a dodatkowo cechuje je zmienność sezonowa i zróżnicowanie obszarowe. Wielkość odnawialnych zasobów wody słodkiej przypadająca na jednego mieszkańca Polski wynosi niecałe 1600 m³ i jest 2,5 razy mniejsza od średniej europejskiej, a także 4,5 razy mniejsza od przeciętnej dla świata.

Do 2050 roku 2/3 populacji świata będzie żyć w miastach, więc lokalna produkcja żywności to wyzwanie, a w niedalekiej przyszłości również konieczność.

Bezglebowa forma uprawy, która jest stosowana na farmach akwaponicznych dąży minimalizacji zużycia wody nawet o 90%. Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu technologicznemu, wspiera się odbudowę zagrożonych ekosystemów i chroni bioróżnorodność.

Farma wodno-żywnościowa we Wrocławiu

Do 2050 roku 2/3 populacji świata będzie żyć w miastach, więc lokalna produkcja żywności to wyzwanie, a w niedalekiej przyszłości również konieczność. Hodowanie żywności w miastach staje się coraz bardziej popularne także dlatego, że zmiany klimatyczne i postępująca susza związana z niedoborem wody stają się olbrzymim wyzwaniem dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego rosnącej liczby ludności.

W lokalnej hodowali akwaponicznej skróceniu ulega także łańcucha dostaw, a co za tym idzie, ograniczony zostaje ślad węglowy, czyli zmniejsza się wydalenie CO2 do atmosfery, które jest związane z transportem żywności z odległych obszarowo terenów.

Do problemów związanych ze zmianami klimatu, które w niedalekiej przyszłości wpłyną na zaburzenia w łańcuchu dostaw żywności, dochodzą rosnące temperatury powietrza i zmiany stref klimatycznych. Przyszłość nowoczesnego rolnictwa związana jest więc z zieloną transformacją miast i rozwojem upraw hydroponicznych w warunkach zamkniętych, które dostarczą żywności lokalnym mieszkańcom

Farma wodno-żywnościowa we Wrocławiu

Farma wodno-żywnościowa we Wrocławiu

Projektowanie farmy akwaponicznej było dla mnie wyjątkowym wyzwaniem, gdyż w ten sposób wytyczamy nowy kierunek w podejściu do produkcji żywności na terenach miejskich. To namacalnie pokazuje, że uprawa roślin jadalnych, a nawet hodowla zwierząt w mieście jest możliwa, i co więcej nie jest to jakaś nieprzyjazna technologiczna instalacja tylko miejsce mogące stać się lokalny  punktem spotkań. To krok w stronę bardziej samowystarczalnych miast – co staje się szczególnie istotne w dobie kryzysu klimatycznego – przekonuje Paweł Pedrycz, urbanista i badacz morfologii na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Zalety systemu akwaponicznego na AquaFarmie:

1. Produkcja czystej żywności bogatej w wartości odżywcze
2. Uprawa trwa przez cały rok bez względu na warunki atmosferyczne
3. Oszczędność wody nawet o 90% w stosunku do upraw w rolnictwie tradycyjnym
4. Zmniejszenie obszarów potrzebnych do hodowli roślin w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego
5. Redukcja odpadów trafiających do środowiska, gdyż większość składników jest wykorzystywana w systemie zamkniętym
6. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych z zielonego dachu

Właściwe działania adaptacyjne do zmian klimatycznych należy podjąć już dziś, gdyż jutro może być za późno!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://aqfarm.eu/

 

Fot. i oprac. na podst.:
mat. prasowe aqfarm.eu

Oceń ten artykuł

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

0 / 5. 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Redakcja MAGAZIF

Artykuły redakcji portalu MAGAZIF.com

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama