„Komunikacja marek branży wnętrzarskiej w dobie koronawirusa. Praktyki, oczekiwania, plany” to raport z badania, które przeprowadziliśmy w maju. Łącznie zebraliśmy głosy od 142 przedstawicieli branży wnętrzarskiej. O co pytaliśmy? M.in. o to, w jaki sposób pracownie architektoniczne, projektowe oraz producenci i dystrybutorzy decydują się na zakup treści reklamowych, czego oczekują od skutecznie przeprowadzonej kampanii reklamowej, a przede wszystkim jak pandemia wpłynęła na ich funkcjonowanie.

okładka raportu branża wnętrzarska w dobie koronawirusa

Wokół pytań

Z raportu dowiecie się m.in.:

  • W jaki sposób koronawirus wpłynął na branżę wnętrzarską/ projektową, w tym funkcjonowanie firm i pracowni projektowych?
  • Jakiego typu koszty zostały ograniczone przez podmioty działające w branży?
  • Jakie działania ze strony mediów stanowiłyby wsparcie dla podmiotów działających w branży projektowej i wnętrzarskiej?
  • W jakich inicjatywach są oni skłonni wziąć udział?
  • Co decyduje o wyborze danego medium do współpracy?
  • Jak dotychczas podejmowano współpracę medialną i jakie są ogólne preferencje co do jej typów/zakresu?
  • Jakie są oczekiwane efekty kampanii reklamowej i co świadczy o jej skuteczności?

Komentarze eksperckie

Treść raportu została uzupełniona o głosy przedstawicieli branży reprezentujących różne podmioty. Możecie zatem przeczytać wypowiedzi: Magdaleny Federowicz-Boule (Tremend), Anny Vonhausen (VANK), Rolanda Stańczyka (RS Studio Projektowe), Łukasza Stawarskiego i Bartłomieja Pawlaka (Pawlak&Stawarski), Piotra Kalinowskiego (MIXD), Grzegorza Goworka (Studio.O.), Doroty Warych-Mitas (PIU Design) oraz Moniki i Adama Bronikowskich (HOLA Design).

Kluczowe wnioski

Wśród kluczowych wniosków należy wskazać na to, że spowolnienie produkcji i realizacja mniejszej ilości zleceń to skutki koronawirusa, które dotknęły niemal 60% badanych. Poza tym, w trudnym czasie branża przeniosła się do online: 67% objętych badaniem podmiotów stawia na social media, intensyfikując swoje kampanie reklamowe. Z otrzymanych wyników dość jednoznacznie wynika, że branża stawia na internet: choć wydatki na reklamę w przypadku niemal 50% marek będą niższe niż w zeszłym roku, to aż 93% objętych badaniem podmiotów nie wyklucza zakupu reklamy w mediach internetowych.

Raport możecie pobrać .