Nowa jakość. Wydział Architektury Wnętrz powołuje Radę Interesariuszy Zewnętrznych

Z inicjatywy dziekana Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP prof. Marka Błażuckiego, za zgodą Rady Wydziału, stworzony został ekspercki zespół opiniodawczo-doradczy i konsultacyjny, określony w uchwale Rady Wydziału WAW, jako Rada Interesariuszy Zewnętrznych. W gronie tym znalazła się redaktor naczelna MAGAZIF.com, Katarzyna Księżopolska.

Celem Rady jest wspieranie działań podnoszących jakość uczenia na kierunku i w specjalnościach prowadzonych na Wydziale Architektury Wnętrz, a jej członkiniami/członkami są przedstawiciele instytucji publicznych i środowisk społeczno-gospodarczych. Zaproszenie do Rady zgodziły się przyjąć osoby działające w obszarach, w których wymiana doświadczeń i opinii może przynieść pozytywne efekty, szczególnie w zakresie poszerzania kompetencji absolwentów.

Nowa jakość. Wydział Architektury Wnętrz powołuje Radę Interesariuszy Zewnętrznych

Rada Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Rada Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Architektury Wnętrz skupia interdyscyplinarne grono, które tworzą:

Katarzyna Księżopolska – Redaktor naczelna portalu wnętrzarskiego MAGAZIF.com, dziennikarka. Z wykształcenia socjolog i filolog polski. Autorka wywiadów, relacji z wydarzeń, moderatorka paneli dyskusyjnych, rozmów i spotkań; prowadząca warsztaty i konsultacje dla architektów i projektantów w zakresie komunikacji. Kierowniczka produkcji filmów dokumentalnych, poświęconych branży wnętrzarskiej: „Oryginał a kopia. Szukam tańszego odpowiednika” (2020), „Branża wnętrzarska w dobie pandemii” (2020) oraz „Era biur hybrydowych” (2021). Zasila szeregi jury w konkursach i plebiscytach wzorniczych (m.in. Dobry Wzór, must have (2021-2022), Diament Meblarstwa, Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz). Cyklicznie dokonuje autorskiego przeglądu inspiracji, nowości oraz wydarzeń branżowych w ramach formatu „MAGAZIF NEWS”. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w branży badawczej, zajmując się badaniami marketingowymi, koordynacją międzynarodowych projektów oraz consultingiem dla firm. Miłośniczka designu, której uwagę przykuwają na ogół nieszablonowe projekty zorientowane na użytkownika.

Anna Śliwa-Suchowiak – Urodzona w Krakowie na Zwierzyńcu. Tu ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, które zapoczątkowało jej zamiłowanie do sztuki, zostawiając trwały ślad w postaci pasji malarskiej która towarzyszy jej do dzisiaj. Jej pierwsza praca była związana jednak nie ze sztuką, lecz sportem – przez kilka lat trenowała przyszłych adeptów sztuki hipicznej w Krakowskim Klubie Jazdy Konnej, jako instruktor jeździectwa. Studiowała historię sztuki w Lublinie na KUL, na którym to obroniła dyplom magisterski z zakresu historii architektury. Od 1986 związana z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Do roku 2009 jako konserwator papieru i Główny Konserwator Muzeum, a od roku 2009 jako za-ca dyrektora do spraw organizacji działalności podstawowej Muzeum. W ramach swoich kompetencji nadzoruje „produkcję” tego, co Muzeum oferuje zwiedzającym – wystawy, wydarzenia i wydawnictwa. W ciągu tego czasu koordynowała realizację kilkudziesięciu wystaw czasowych i kilku wystaw stałych w wielu oddziałach Muzeum Krakowa, jak również proces wydawniczy publikowanych przez Muzeum książek.

Za zasługi i osiągnięcia w swej pracy muzealnej została uhonorowana brązowym krzyżem zasługi przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2019).

Marek Kaszyński – Architekt IARP i SARP. Od 2023 Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP. Od 2016 pełnomocnik Zarządu Głównego SARP ds. statutowo-regulaminowych W latach 2012-2019 Skarbnik Oddziału a w latach 2019-2023 Prezes Oddziału krakowskiego SARP. Prowadzi autorską pracownię Marek Kaszyński Studio Architektoniczne. Komisarz Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie w latach 2015, 2017 i 2019 oraz organizator w latach 2021 i 2023. Sędzia i sekretarz konkursowy brał udział w przygotowaniu i organizacji konkursów między innymi na krakowskie Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” (2018), Centrum Muzyki (2020), budynek jubileuszowy Uniwersytetu Ekonomicznego (2022), zespół budynków Akademii Muzycznej (2022), budynek Instytutu Ekspertyz Sądowych (2023) czy przebudowę dawnego hotelu „Cracovia” (2023). Od 2013 roku inicjator i kurator cyklu „Spotkanie z Mistrzem” w SARP Oddział Kraków. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny architektury.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2023), Odznaką „Honoris Gratia” Miasta Krakowa (2023), Brązową Oznaką SARP (2015), Złotą Oznaką SARP (2017) oraz Srebrną Odznaką IARP (2022).

Andrzej Tombiński – Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (specjalność teoria konstrukcji).Po studiach pracował krótko na budowach w Polsce, potem przez wiele lat nadzorował realizacje kontraktów budowlanych za granicą oraz prace oddziałów firm polskich i austriackich w Niemczech, Austrii i Rosji. W 1996 r. założył w Polsce Grupę RE-Bau, której prezesem zarządu jest do dziś. RE-Bau Sp. z o.o., to firma budowlana, wielokrotnie nagradzana w prestiżowych konkursach. Otrzymała także tytuł Złotego Mecenasa Kultury za adaptację dawnej portierni Fabryki Emalia Oskara Schindlera na galerię sztuki.Wieloletni instruktor harcerski – drużynowy, szczepowy, z-ca komendanta hufca ZHP.

Pełni funkcje v-ce Prezydenta Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, członek zarządu Fundacji Międzynarodowego Centrum Kultury, członek Rady Uczelni ASP pierwszej kadencji.

W latach 2013 – 2019, jako Konsul Honorowy kierował pracą Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie.

Odznaczony Wielką Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii przyznaną przez Prezydenta Republiki oraz Odznaką Honoris Gratia przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Bardzo cieszymy się na tę współpracę.

Fot. i oprac. na podst.: 
mat. prasowe WAW ASP Kraków

Oceń ten artykuł

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

0 / 5. 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Redakcja MAGAZIF

Artykuły redakcji portalu MAGAZIF.com

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama