Treść raportu możecie pobrać tutaj.
Projekt miał na celu zbadanie gotowości polskich firm do transformacji cyfrowej, ze specjalnym uwzględnieniem zmian w obszarze sprzedaży. Projekt to pierwsza część działań podjętych wspólnie przez organizatorów. Wnioski z projektu posłużą do stworzenia Programu Wsparcia dla polskich firm na cyfrowej drodze zmian.

transformacja cyfrowa w polskich firmach

W ramach projektu prowadzone było badanie skierowane do osób pracujących w branżach meblarskiej i nieruchomości, mających bezpośredni lub pośredni kontakt z pionem sprzedaży lub marketingu oraz do kadry zarządzającej. Wnioski z badania przedstwiono właśnie w formie raportu, opatrzonego głosami eksoerckimi, w tym mediów i ekspertów branżowych. Wśród głosów znalazł się także komentarz red. naczelnej MAGAZIF, Katarzyny Księżopolskiej.

transformacja cyfrowa w polskich firmach

Transformacja cyfrowa: o projekcie i samym badaniu

Projekt badawczy miał na celu zbadanie gotowości polskich firm do transformacji cyfrowej. Szczególny nacisk położono na digitalizację w obszarze sprzedaży. Zbadano stan transformacji, potrzeby i bariery przedsiębiorców – w kontekście konkurencji zagranicznej, ekspansji międzynarodowej i pandemii COVID-19. Projekt dotyczył branż meblarskiej i nieruchomości, pod kątem digitalizacji szczególnych z uwagi na charakterystykę produktu i relacji z klientem.
W ramach projektu prowadzono badanie skierowane do osób mających bezpośredni lub pośredni kontakt z pionem sprzedaży lub marketingu oraz do kadry zarządzającej. Wnioski z projektu posłużą do stworzenia wspólnie z fundacją Inventity.net programu wsparcia dla polskich firm na cyfrowej drodze zmian. Po zakończeniu badania opracowany został raport. Opisano w nim stan transformacji, potrzeby, bariery i cele, jakie przyświecają polskim przedsiębiorcom. Więcej na: https://iksync.com/projekt-badawczy-1.

Fot. i oprac. na podst.: 
mat. prasowe iKsync.com