Zrównoważony Mediolan. Kontynuacja polityki z komentarzem Marii Porro


Salone del Mobile to stale rozwijający się koncept, osiami którego są design i kreatywność. To wydarzenie otwarte na świat i jego wyzwania, napędzane połączeniem energii, talentów i wiedzy oraz współpracy w dążeniu do wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań, w celu zaprojektowania targów w najlepszy możliwy sposób: na skalę ludzką, społeczną i środowiskową, przy jednoczesnym zachowaniu piękna prezentacji, które oglądamy każdego roku. Czy jednak znalezienie złotego środka jest łatwe?

Odpowiedzialność wpisana w ramy

Salone odnawia i udoskonala w tym roku swoją Politykę Zrównoważonego Rozwoju, która została już włączona do strategii i zarządzania zarówno firmą, jak i różnymi organizowanymi przez nią wydarzeniami. Organizatorzy stoją bowiem na stanowisku, że we współzależnym świecie o ograniczonych zasobach, w którym każdy z nas jest odpowiedzialny za ochronę planety, mamy obowiązek dokładać cegiełki do tego, by uczynić cały system targowy bardziej konkurencyjnym i dostosowanym do przyszłości.

Wspomniana polityka wyraża przekonanie twórców Salone, że tworzenie zrównoważonej i długotrwałej wartości poprzez zarządzanie wydarzeniami targowymi musi odbywać się zgodnie z etycznymi zasadami uczciwości i szczerości, integracji i przejrzystości, mając na uwadze ciągłe doskonalenie, wydajność operacyjną i zarządzanie finansami. W związku z tym, dokument podpisany przez Marię Porro, prezes Salone del Mobile.Milano, określa zobowiązania i konkretne cele, które wydarzenie wyznaczyło sobie jako siłę napędową, pozwalająca skierować swój model biznesowy na ścieżkę inkluzywnego, odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju tak znaczących wydarzeń.
Po edycji 2022, która stawiała zrównoważony rozwój w samym centrum, m.in. dzięki dużej instalacji, jaką stworzył Mario Cucinelli, a następnie otrzymaniu certyfikatu ISO 20121 w 2023 r., uważamy, że kluczowe znaczenie ma kontynuowanie naszej drogi do zrównoważonego rozwoju i oficjalne określenie naszej strategii i celów oraz mierzenie postępów w odpowiednim czasie. Z tego powodu odnawiamy, wzmacniamy i doskonalimy Politykę Zrównoważonego Rozwoju, opracowaną w zeszłym roku – ta rewizja jest dla nas ważna pod względem zdobywania coraz większej świadomości w trakcie naszej codziennej działalności, jak i budowaniu jeszcze bardziej konstruktywnego dialogu ze wszystkimi zaangażowanymi interesariuszami. Jesteśmy wydarzeniem globalnym i jako organizatorzy wiemy, jak ważne jest, aby dzielić się tym etycznym i odpowiedzialnym wyborem ze wszystkimi wystawiającymi się firmami, instalatorami, odwiedzającymi i całym ekosystemem projektowym – powiedziała Maria Porro, prezes Salone del Mobile.Milano.

Zajrzeliśmy do dokumentu. W jego ramach, wszystkie podmioty związane z Salone del Mobile.Milano, począwszy od najwyższego kierownictwa, przy wsparciu wszystkich pracowników wewnętrznych i personel zewnętrzny działający pod jego nadzorem, zobowiązuje się do:

  • zadbania, żeby targi i wszystkie wydarzenia z nimi związane odbywały się w pełnym poszanowaniu wymogów, zarówno umownych, jak i zgodnie z przepisami ISO 20121:2013;
  • oceniania tak ryzyka, jak i możliwości związanych ze swoją działalnością pod kątem minimalizowanie potencjalnego szkodliwego wpływu na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę;
  • przyjęcia rozwiązań, które umożliwią zarządzanie zasobami naturalnymi w najlepszy możliwy sposób i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska;
  • stworzenia łańcucha dostaw w oparciu o partnerów, których strategia koncentruje się na świadomości w zakresie konsekwencji prowadzonych działań – nastawionych na świadczenie usług, które nie tylko mają na celu pełną satysfakcję interesariuszy, ale także pomagają minimalizować wpływ na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę;
  • zwrócenia uwagi interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na kwestie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, a także myślenie zogniskowane wokół etyki, cyrkularności, sposobów aranżacji przestrzeni domowej, architektury partycypacyjnej, rewitalizacji miast, recyklingu i upcyklingu, chcąc zainspirować ich do przyspieszenia procesu poszukiwanie skutecznych rozwiązań ograniczających negatywne skutki zmian klimatycznych;
  • ugruntowania swojej roli jako platformy rozwoju modeli biznesowych tworzonych wokół ścieżek odpowiedzialnego i inkluzywnego rozwoju, a także nowych pomysłów i rozwiązań technologicznych, mogących przyczynić się do dobrobytu ludzi, do ochrony różnorodności, środowiska, domu i efektywnego gospodarowania zasobami, zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych;
  • identyfikowania i promowania inicjatyw wzmacniających solidarność, nastawionych na podnoszenie poziomu wydarzenia w zakresie zrównoważonego rozwoju, np. poprzez projekty zrównoważonej mobilności, inicjatyw i rozwiązań ekspozycyjnych, które pokazują lepszą użyteczność przestrzeni.

Etyka i zrównoważony rozwój są przyczynkiem do stworzenia instalacji „Under the Surface”, jaką zobaczymy w Mediolanie w tym roku. Podróż, wpisana w debatę na temat wartości odpowiedzialnej produkcji mebli znajduje idealny kontekst dla nadchodzącej wystawy produktów łazienkowych.

Zrównoważony Mediolan. Kontynuacja polityki z komentarzem Marii Porro
Zrównoważony Mediolan. Kontynuacja polityki z komentarzem Marii Porro
Zrównoważony Mediolan. Kontynuacja polityki z komentarzem Marii Porro
Zrównoważony Mediolan. Kontynuacja polityki z komentarzem Marii Porro
Zrównoważony Mediolan. Kontynuacja polityki z komentarzem Marii Porro
Oceń ten artykuł

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

0 / 5. 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Redakcja MAGAZIF

Artykuły redakcji portalu MAGAZIF.com

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama