PROJEKT: The Polish Journal of Visual Art and Design

Magazyn PROJEKT (ukazywał się od lat 50. do 80.) był swego rodzaju forum wymiany poglądów z zakresu urbanistyki architektury, wzornictwa, grafiki użytkowej, scenografii czy wystawiennictwa.

Nad okładkami magazynu pracowało wielu uznanych polskich plakacistów, m.in. Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz, Jan Lenica, Henryk Tomaszewski. Pierwsza publikacja podejmująca temat polskiego dwumiesięcznika, autorstwa Charlotte West i Edgara Bąka, zawiera reprodukcje okładek i rozkładówek, przedruki najciekawszych artykułów, których układ wizualnych stanowi więcej niż tylko dopełnienie tekstu, m.in. Język wizualny / Visual Language Ryszarda Otręby z 1978 (bo warto nadmienić, że magazyn był dwujęzyczny). „Projekt” przedstawia również dzieje magazynu za czasów PRL-u oraz ukazuje, jak wielkie znaczenie miało owo pismo dla projektantów zza żelaznej kurtyny.

Tytuł: PROJEKT: The Polish Journal of Visual Art and Design
Autor: Charlotte West, Edgar Bąk
Wydawnictwo: Unit Edition

czarna teczka z białym napisem

© Łukasz Domiza

otwarta książka

© Łukasz Domiza

zapisane strony książki

© Łukasz Domiza

kolorowy projekt w książce

© Łukasz Domiza

biały tekst na czarnym tle

© Łukasz Domiza

Oceń ten artykuł

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

0 / 5. 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Adam Plesiak autor MAGAZIF.com
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama