Przejść ze świata namacalnych form do świata nieuchwytnych zjawisk? Na tle przyrody i z jej udziałem można to było zrobić w Japonii w ramach pierwszej edycji Japan Alps Art Festival od 4 czerwca do 30 lipca tego roku.