Podczas intensywnej pracy jeden z tancerzy powiedział, że najistotniejsza dla utrzymania poczucia równowagi jest silna świadomość podłoża, ponieważ ziemia pod stopami może topnieć tylko w przypadku niepewnej egzystencji…