Magazyn PROJEKT (ukazywał się od lat 50. do 80.) był swego rodzaju forum wymiany poglądów z zakresu urbanistyki architektury, wzornictwa, grafiki użytkowej, scenografii czy wystawiennictwa.