Pływający dom

Ten interesujący i „zrównoważony" projekt jest pracą dyplomową absolwentki z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Monika Wierzba zaprojektowała Eko Dom Pływający. Jest to modułowy budynek zrównoważony pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym, który ma być jedną z wielu odpowiedzi na współczesne problemy z zanieczyszczeniem środowiska, niewykorzystanym potencjałem biosfery oraz na zmianę trendów w mieszkalnictwie. Możliwe jest zlokalizowanie go niemalże w każdym miejscu w Polsce – pod warunkiem, że spełnia odpowiednie „warunki wodne”.

wizualizacja kilku pływających domów

Projektowi przyświecała myśl o stworzeniu budynku, który w minimalny sposób wpływa na środowisko naturalne, w racjonalny sposób korzysta z nowoczesnych osiągnięć techniki oraz wykorzystuje potencjał polskich rzek.

Projekt Eko Dom Pływający nie określa precyzyjnie, jaki będzie rozmiar budynku i jak dokładnie będzie on wyglądał. Podstawowym modułem jest element o wielkości zbliżonej do kontenera transportowego, czyli 2500 x 5000 x 2800 mm. Odpowiedni dobór wymiarów pozwala na bardzo prosty, szybki i tani transport budynku, zarówno drogą lądową, jak i wodną, bez potrzeby specjalnego dostosowywania pojazdów do przewozu dużych obiektów. Dom może być modyfikowany wedle potrzeb jego użytkowników i ich ilości. Dzięki zastosowaniu modułowej konstrukcji szkieletowej wykonanej z lekkiej stali opartej na betonie hydrotechnicznym, dom może być modyfikowany w dowolnym momencie, a jego wnętrze jest bardzo proste w rearanżacji. Można go szybko powiększać i pomniejszać.

Przy projektowaniu Eko Domu Pływającego autorce zależało, aby obiekt odpowiadał zasadom zrównoważonego rozwoju. Dlatego zarówno kształt budynku, jego konstrukcja oraz wykorzystane w nim materiały budowlane mają spełniać wymogi ekologicznego domu energooszczędnego.

Materiały budowlane wykorzystane przy projekcie są oparte o surowce naturalne, mało przetworzone oraz ławo poddające się przeróbce, część z nich jest wytworzona z surowców wtórnych. Tworzywa te nie wydzielają szkodliwych i toksycznych substancji przy ewentualnym demontażu. Pochodzą z lokalnych źródeł oraz posiadają certyfikaty ekologiczne takie jak FSC.

Dom pływający jest skonstruowany z elementów prefabrykowanych, co zapewnia mniej odpadów podczas budowy i efektywne wykorzystanie surowców. Odpady z budowy należy sortować i jak największą ilość poddać recyklingowi.

Odpowiednie ustawienie budynku względem stron świata pozwala na pasywne wykorzystanie promieniowania słonecznego. Energia w domu generowana jest przez system paneli fotowoltaicznych, produkcję ciepła wspomaga system kolektorów słonecznych oraz wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.

Woda ściekowa wytwarzana w czasie domowych procesów, takich jak mycie naczyń, kąpiel czy pranie, jest powtórnie wykorzystywana. Budynek jest wyposażony w instalację pozwalającą na pozyskiwanie deszczówki oraz w system filtrówbiologicznych(hydrofitowych lub helotypowych) pobierających wodę bezpośrednio ze zbiorników wodnych, na których dom pływa. Budynek może cumować samotnie, ale może także stać się częścią większych pływających osiedli mieszkaniowych.

wizualizacja przystani pełnej pływających domów wizualizacja aranżacji pływającego domu Moniki Wierzby

wizualizacja pływających domów obok stoczniowych żurawi

wizualizacja wkomponowanego osiedla pływających domów

schemat elementów z których zbudowane są pływające domy Moniki Wierzby

plan rozmieszczenia pływających domów Moniki Wierzby

schemat transportu pływającego domu Moniki Wierzby

schemat etapów montażu pływających domów Moniki Wierzby

Pływający dom

plan przykładowego pływającego domu Moniki Wierzby

wizualizacja aranżacji pływającego domu Moniki Wierzby

rzut boczny wizualizacji aranżacji pływającego domu Moniki Wierzby

schemat pochodzenia materiałów do budowy pływającego domu wizualizacja aranżacji pływającego domu Moniki Wierzby

przekrój pływającego domu wizualizacja aranżacji pływającego domu Moniki Wierzby

schemat rozchodzenia się ciepła w pływający domu wizualizacja aranżacji pływającego domu Moniki Wierzby

Oceń ten artykuł

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

0 / 5. 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Redakcja MAGAZIF

Artykuły redakcji portalu MAGAZIF.com

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama