Motyw: Kontenery

Tym razem budujemy cykl tematyczny poświęcony kontenerom – morskim i socjalnym. Kontenery mieszczą sklepy i restauracje, a także dają schronienie potrzebującym i sztuce. Tu znajdziesz przykłady takich lekkich, mobilnych i modułowych realizacji.