Bierna i czynna ochrona przeciwpożarowa budynków

Zabezpieczenia budynku przed pożarem dzieli się na dwa rodzaje: czynne i bierne. Czynne to wszystkie urządzenia służące wykrywaniu, sygnalizacji zagrożenia ogniowego oraz likwidacji zagrożenia. Bierne zaś polega na zachowaniu jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa w budynkach, poprzez ograniczenie rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru.

Czynna ochrona

Zadaniem tego typu ochrony jest najszybsze wykrycie pożaru, zasygnalizowanie niebezpieczeństwa i jego usunięcie, o ile jest to możliwe. Należą do niej urządzenia służące wykrywaniu i sygnalizacji zagrożenia ogniowego oraz likwidacji zagrożenia. Najistotniejsze są systemy sygnalizacji pożarowej wyposażone w czujniki dymu i wysokiej temperatury, systemy oddymiania oraz instalacje gaśnicze wodne i gazowe.Ważne w momencie ewakuacji jest także oświetlenie awaryjne. Wyposażenie obiektów w hydranty również należy do ochrony czynnej.

Bierna ochrona

Jej zadaniem jest przeciwstawianie się rozwojowi ognia i rozprzestrzenianiu pożaru, a tym samym zachowanie możliwie wysokiego stopnia bezpieczeństwa w budynkach. 
Bierną ochronę przeciwpożarową zapewniają same konstrukcje poprzez swoje właściwości oraz materiały, z których jest wykonany obiekt. Przykładem biernych zabezpieczeń są drzwi i okna odporne na działanie ognia, otuliny przewodów odporne na wysoką temperaturę czy ściany przeciwpożarowe odseparowujące od siebie określone miejsca w zakładzie produkcyjnym lub magazynie.

Bierna ochrona przeciwpożarowa jest wyrażana głównie przez odporność ogniową elementów budynku lub części instalacji (np. kanału oddymiającego). Klasy odporności ogniowej określa się jako kombinacje liter i cyfr, gdzie litery oznaczają dana właściwość ogniową (np. R – nośność ogniowa, E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa), a cyfry określają czas w minutach (np. 15, 30, 60, 120 lub 240). Przykładowo odporność ogniowa ściany oddzielenia przeciwpożarowego może wynosić REI 240, co oznacza, że powinien on zachować nośność, izolacyjność i szczelność w warunkach pożaru przez co najmniej 240 minut.

Bierna i czynna ochrona przeciwpożarowa budynków

Reakcja na ogień a materiały budowlane

Wyroby budowlane mają określone klasy reakcji na ogień od A1 do F uzupełnione o klasy dodatkowe w zakresie wydzielania dymu (od s1 do s3) oraz kapiących kropel czy cząstek (od d0 do d2). I tak podstawowe klasy oznaczają:

A1 –  wyroby niepalne, które nie przyczyniają się do rozwoju pożaru,
A2 –  wyroby prawie niepalne, które wydzielają niewielkie ilości ciepła,
B  –  wyroby o bardzo ograniczonym udziale w pożarze, 
C  –  wyroby o ograniczonym, lecz zauważalnym udziale w pożarze, 
D  –  wyroby istotnie przyczyniające się do rozwoju pożaru, 
E  –  wyroby bardzo zwiększające i przyspieszające pożar, 
F  –  wyroby,  które w bardzo dużym stopniu zwiększają moc pożaru i przyspieszają rozprzestrzenianie pożaru. 

Zatem dbając o przeciwpożarową ochronę bierną, decydujmy się na materiały niepalne, jak produkty z wełny skalnej. Płyty i maty izolacyjne oferowane przez ROCKWOOL są odporne na działanie ognia i temperatury pożarowej, która przekracza nawet 1000°C!

Bierna i czynna ochrona przeciwpożarowa budynków

Dlaczego wełna skalna?

  • To materiał niepalny, z najwyższą klasą reakcji na ogień A1, zabezpieczający elementy budowlane przed działaniem ognia. 
  • Wełna skalna stanowi osłonę przeciwpożarową dla wszelkich elementów budynku. 
  • Pojedyncze włókna wierzchnich warstw wyrobów mogą zacząć się topić, ale po długim czasie i w temperaturze ponad 1200°C.
  • Właściwości ogniowe wełny skalnej wpływają na zachowanie wytrzymałości konstrukcji i wydłużają czas, jaki upłynie, zanim konstrukcja się ugnie podczas pożaru.
  • Konstrukcja dłużej zachowuje szczelność ogniową, później powstają w niej szczeliny, a tym samym wełna skalna zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.
  • W razie pożaru ciepło nie przenika łatwo przez przegrody i zmniejsza się ryzyko samozapłonu po stronie konstrukcji, która nie jest bezpośrednio narażona na działanie ognia.

Jaki produkt do biernej ochrony przeciwpożarowej?

Produktem przeznaczonym do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych, ale również stropów i ścian z betonu oraz betonowych belek i słupów, jest system CONLIT 150.

ROCKWOOL oferuje systemem, który zapobiega utracie cech wytrzymałościowych stali oraz utracie nośności i stateczności elementów konstrukcyjnych podczas pożaru.

Izoluje się elementy konstrukcji stalowych o profilu otwartym i zamkniętym (belki, słupy i rury), o wskaźniku masywności przekroju U/A ≤ 350 m-1. Dzięki temu można uzyskać odporność ogniową profili otwartych i zamkniętych w klasie od R 30 do R 240, co oznacza, że system CONLIT 150 zabezpiecza konstrukcje stalowe przed działaniem ognia przez czas od 30 do 240 minut.

Fot. i oprac. na podst.: Rockwool

Oceń ten artykuł

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

0 / 5. 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Redakcja MAGAZIF

Artykuły redakcji portalu MAGAZIF.com

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama