Ubezpieczenie domu w budowie – ile kosztuje polisa?

Ochroną w ramach polisy mieszkaniowej można objąć nie tylko zamieszkałą nieruchomość, ale również dom w budowie. Jest to inwestycja wymagająca niemałych nakładów finansowych, dlatego warto odpowiednio ją zabezpieczyć już na etapie realizacji.

Dom w budowie jest różnie definiowany przez poszczególnych ubezpieczycieli. W ten sposób określa się przeważnie nieruchomość przeznaczoną na cele mieszkalne będącą w trakcie budowy – taka nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania. Dokładna definicja zamieszczona jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), z którymi należy się zapoznać przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem.

Istnieje możliwość objęcia ochroną domu w budowie znajdującego się na etapie stawiania fundamentów, jednakże wtedy ochrona takiej nieruchomości nie jest pełna.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie domu w stanie surowym zamkniętym – czyli wyposażonego we wstawione już okna i drzwi zewnętrzne zamykane na klucz.

budowa domu na drewnianym stelażu z murowanym garażem

Ubezpieczenie domu w budowie – zakres ochrony

Wybierając przykładowe ubezpieczenie domu w budowie na rankomat.pl, należy w pierwszej kolejności uwzględnić zakres ochrony. Podstawowy wariant ubezpieczenia chroni mury i ściany (niekiedy też pozostałe elementy stałe) od ognia i innych zdarzeń losowych.

Najczęściej są to: powódź, zalanie, huragan, grad, uderzenie pioruna, eksplozja, a także obsuwanie i zapadanie się ziemi.

Katalog zdarzeń podlegających ochronie znajduje się w OWU. Niektórzy ubezpieczyciele do podstawy wliczają również pakiet assistance. Ubezpieczenie domu w budowie od kradzieży z włamaniem czy dewastacji wchodzi w rachubę tylko po zrealizowaniu trzeciego etapu inwestycji. Dom musi więc znajdować się w stanie surowym zamkniętym.

budowa domu jednorodzinnego podczas układania dachu czerwonym dźwigiem

Ubezpieczenie domu w budowie a wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie domu w budowie odznacza się ograniczonym zakresem ochrony, niemniej analizując ogólne warunki ubezpieczenia, należy bliżej przyjrzeć się wyłączeniem odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których ubezpieczyciel nie przejmuje finansowej odpowiedzialności za szkodę i nie wypłaca odszkodowania. Listę wyłączeń każdy ubezpieczyciel konstruuje wedle własnego uznania, ale przeważnie znajdują się na niej m.in. szkody:

  • spowodowane umyślnie,
  • będące efektem nieprawidłowego montażu lub wad konstrukcyjnych,
  • powstałe wskutek przenikania wód gruntowych czy przemarzania ścian lub pozostałych elementów stałych budynku,
  • spowodowane uderzeniem pojazdu mechanicznego należącego do ubezpieczającego, domowników lub pracowników.

Co robić z polisą po zakończeniu budowy?

Ponieważ polisa jest ważna przez co najmniej 12 miesięcy, często zdarzają się sytuacje, gdy budowa domu została zakończona, a polisa w dalszym ciągu jest ważna.

Właściciel polisy może wówczas zmienić w umowie przedmiot ubezpieczenia na dom mieszkalny – ubezpieczyciel przeliczy składkę, a ubezpieczony pokryje różnicę, jak również wystąpić do ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki.

widok z góry na budowę domu z drewnianym stelażem

Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie domu w budowie?

Cena ubezpieczenia domu w budowie podyktowana jest indywidualnymi przesłankami. Kluczową rolę odgrywa zakres ochrony, lecz towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę także i inne przesłanki, np. wartość, lokalizację i powierzchnię użytkową nieruchomości, rodzaj konstrukcji (palna lub niepalna) etc.

Zgłaszając do ubezpieczenia dom w budowie, trzeba przedstawić kosztorys inwestycji i plan prac. Na tej podstawie szacowane jest ryzyko ubezpieczeniowe. Polisa obejmująca dom w budowie jest tańsza od ubezpieczenia zamieszkiwanej nieruchomości – można ją kupić już za 100 zł, korzystając z porównywarki ubezpieczeniowej rankomat.pl.

Fot. i oprac. na podst.:
mat. prasowe rankomat.pl

Artykuł sponsorowany

Oceń ten artykuł

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

0 / 5. 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Redakcja MAGAZIF

Artykuły redakcji portalu MAGAZIF.com

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama