W cyklu, wspólnie z marką CONSIDO, przybliżamy historię rozwoju przestrzeni biurowej, zaczynając naszą opowieść kilka stuleci temu. W kolejnych częściach pokażemy jej ewolucję. Na tle tych rozważań nie sposób nie wspomnieć o pandemii koronawirusa, który znacząco wpłynął na sposób przebywania jednostek w przestrzeni, proksemikę oraz sposób wchodzenia we wzajemne interakcje. Dlatego też poza pokazaniem historii, zastanawiamy się nad tym, w jakim kierunku rozwijać się będą biura? Czy zrezygnujemy z otwartych przestrzeni na rzecz rozwiązań skoncentrowanych na działaniach indywidualnych? Czy praca zdalna zastąpi tę standardową, wykonywaną w biurze? Czy design dopasujemy do zapotrzebowania na dystans społeczny? Pewne jest jedno – obraz współczesnych biur ulegnie zmianie.