Aktualny motyw: Systemy modułowe

MECENAS MOTYWU

PROJEKT: The Polish Journal of Visual Art and Design

Magazyn PROJEKT (ukazywał się od lat 50. do 80.) był swego rodzaju forum wymiany poglądów z zakresu urbanistyki architektury, wzornictwa, grafiki użytkowej, scenografii czy wystawiennictwa.

Nad okładkami magazynu pracowało wielu uznanych polskich plakacistów, m.in. Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz, Jan Lenica, Henryk Tomaszewski. Pierwsza publikacja podejmująca temat polskiego dwumiesięcznika, autorstwa Charlotte West i Edgara Bąka, zawiera reprodukcje okładek i rozkładówek, przedruki najciekawszych artykułów, których układ wizualnych stanowi więcej niż tylko dopełnienie tekstu, m.in. Język wizualny / Visual Language Ryszarda Otręby z 1978 (bo warto nadmienić, że magazyn był dwujęzyczny). „Projekt” przedstawia również dzieje magazynu za czasów PRL-u oraz ukazuje, jak wielkie znaczenie miało owo pismo dla projektantów zza żelaznej kurtyny.

Tytuł: PROJEKT: The Polish Journal of Visual Art and Design
Autor: Charlotte West, Edgar Bąk
Wydawnictwo: Unit Edition

czarna teczka z białym napisem
© Łukasz Domiza
otwarta książka
© Łukasz Domiza
zapisane strony książki
© Łukasz Domiza
kolorowy projekt w książce
© Łukasz Domiza
biały tekst na czarnym tle
© Łukasz Domiza